فلش کارت های سه زبانه یکی دیگر از محصولات فلش کارت سبز است که برای اولین بار در ایران ارائه شده است.نحوه کار با این محصول به این صورت است که به عنوان مثال کاربری که زبان فارسی زبان مادری او است انگلیسی را فرا گرفته است و الان می خواهد یکی از زبان های آلمانی یا فرانسه و یا هر زبان دیگری را یاد بگیرد.ایشان برای رسیدن به این هدف می تواند از فلش کارت های سه وجهی استفاده کند و چون زبان های فارسی و انگلیسی را مسلط است به راحتی می تواند با مطابقه معانی لغات زبان جدید آنها را یاد بگیرد.

فلش کارت های سه زبانه فرانسه-فارسی-انگلیسی

این مجموعه فلش کارت های سه وجهی به صورت کامل و شامل ده هزار فلش کارت منتشر شده است.این مجموعه به ده زیرمجموعه هزار تایی تقسیم بندی شده است تا کار مرور و یادگیری آنها راحت تر باشد.در ادامه این صفحه نمونه ای از این فلش کارت ها آورده می شود.ولی شما می توانید با نصب اپلیکیشن و فعال سازی آن پنجاه لغت اول از هر یک از این مجموعه ها را تست کنید.در تصاویر زیر ما رویه سه تا از این مجموعه ها را قرار می دهیم.

green flashcard french persian English 1 188x300 - فلش کارت های سه زبانه یا سه وجهیgreen flashcard french persian English 2 188x300 - فلش کارت های سه زبانه یا سه وجهیgreen flashcard french persian English 3 188x300 - فلش کارت های سه زبانه یا سه وجهی

نمونه فلش کارت های سه وجهی فرانسه-فارسی-انگلیسی

نمونه فلش کارت های سه زبانه برای سایر زبان ها

اپلیکیشن فلش کارت برای سایر زبان ها نیز مثل زبان فرانسه ، فلش کارت های سه وجهی را نیز پیاده سازی کرده است.این زبان ها عبارتند از

  • آلمانی-فارسی-انگلیسی
  • اسپانیولی-فارسی-انگلیسی
  • ترکی استانبولی-فارسی-انگلیسی
  • عربی-فارسی-انگلیسی

در تصاویر زیر رویه های هر یک از این مجموعه های را مشاهده می کنید.

green flashcard german persian English 1 1 188x300 - فلش کارت های سه زبانه یا سه وجهیgreen flashcard spanish to persian english 1 1 188x300 - فلش کارت های سه زبانه یا سه وجهیgreen flashcard turkish persian english 1 1 188x300 - فلش کارت های سه زبانه یا سه وجهیgreen flashcard arabic persian english 1 1 188x300 - فلش کارت های سه زبانه یا سه وجهی

نمونه فلش کارت های سه وجهی آلمانی-فارسی-انگلیسی

نمونه فلش کارت های سه زبانه اسپانیولی-فارسی-انگلیسی

نمونه فلش کارت های سه وجهی ترکی استانبولی-فارسی-انگلیسی

نمونه فلش کارت های سه وجهی عربی-فارسی-انگلیسی

همچنان که قبلا در بقیه صفحات معرفی محصولات اشاره شد شما می توانید با دانلود اپلیکیشن از خود سایت ، گوگل پلی ، کافه بازار و مایکت و فعال سازی پیامکی آن قبل از خرید هر یک از این مجموعه ها نسبت به تست پنجاه لغت اول اقدام کنید و بعدا در صورت مفید بودن برایتان نسبت به خرید نسخه اصلی اقدام کنید.