در مجموعه فلش کارت های غیرانگلیسی زبان های فرانسه ، اسپانیولی ، آلمانی ، ترکی استانبولی و عربی کار شده است.ده هزار لغت پرکاربرد زبان فرانسه کامل است ولی برای بقیه زبان های موجود در این مجموعه از هر کدام هزار لغت به عنوان نمونه کار شده است تا در صورت استقبال کاربران بقیه فلش کارتهای آن زبان ها نیز منتشر شود.

فلش کارت های فرانسه-فارسی

مجموعه فلش کارت های فرانسه شامل ده هزار لغت پرکاربرد فرانسه با معنای فارسی و جملات کاربردی به زبان فرانسه است که به صورت حرکت های سکه ای و اسکناسی وجوه دوم و سوم قابل دسترسی هستند.در تصاویر زیر رویه این فلش کارت ها را مشاهده می کنید.علاوه بر فلش کارت های فرانسه-فارسی فلش کارت های سه زبانه فرانسه-انگلیسی-فارسی نیز کار شده است که از طریق منوی فلش کارت ها و زیرمنوی فلش کارت های سه زبانه قابل دسترسی هستند.نمونه فلش کارت های فرانسه-فارسی را در اینجا می توانید مشاهده کنید.

green flashcard french persian 1 188x300 - فلش کارت های غیرانگلیسیgreen flashcard french persian 2 188x300 - فلش کارت های غیرانگلیسیgreen flashcard french persian 3 188x300 - فلش کارت های غیرانگلیسیgreen flashcard french persian 4 188x300 - فلش کارت های غیرانگلیسیgreen flashcard french persian 5 188x300 - فلش کارت های غیرانگلیسی
green flashcard french persian 6 188x300 - فلش کارت های غیرانگلیسیgreen flashcard french persian 7 188x300 - فلش کارت های غیرانگلیسیgreen flashcard french persian 8 188x300 - فلش کارت های غیرانگلیسیgreen flashcard french persian 9 188x300 - فلش کارت های غیرانگلیسیgreen flashcard french persian 10 188x300 - فلش کارت های غیرانگلیسی

فلش کارت های سایر زبان های غیر انگلیسی

مجموعه فلش کارت های آلمانی ، اسپانیولی ، ترکی استانبولی و عربی هم شامل ده هزار لغت پرکاربرد است.فعلا از این مجموعه ها هزار لغت اول منتشر شده است و در صورت استقبال کاربران بقیه آنها نیز منتشر خواهد شد.

green flashcard german persian 1 188x300 - فلش کارت های غیرانگلیسیgreen flashcard apanish to persian 1 188x300 - فلش کارت های غیرانگلیسیgreen flashcard turkish persian 1 188x300 - فلش کارت های غیرانگلیسیgreen flashcard arabic to persian 1 188x300 - فلش کارت های غیرانگلیسی 

برای مشاهده هر یک از این مجموعه های فلش کارت های غیرانگلیسی ، اپلیکیشن فلش کارت سبز را نصب کرده و بعد از فعال سازی آن می توانید به صورت رایگان ۵۰ لغت اول از هر یک از مجموعه های فلش کارت فرانسه ، فلش کارت آلمانی ، فلش کارت اسپانیولی و … را به صورت فلش کارت رایگان بررسی نمایید و در صورت تمایل به خرید کامل هر یک از مجموعه ها اقدام کنید.