فلش کارتهای آزمونهای رسمی زبان مانند تافل ، آیلتس و GRE از جمله فلش کارت هایی است که خواستاران زیادی در ایران داشته و فلش کارت سبز نیز در پاسخ به این نیاز یکی از اولویت هایش انتشار فلش کارت های تافل شامل ۵۰۴ واژه ضروری  ، ۱۱۰۰ واژه ضروری و ۴۰۰۰ واژه بوده است.در این صفحه ابتدا رویه های این محصولات را مشاهده کرده و بعدا از هر کدام ده عدد فلش کارت نمونه برای بررسی علاقمندان و کاربران قرار داده می شود.ضمنا شما می توانید با دانلود ، نصب و فعال سازی پیامکی اپلیکیشن فلش کارت سبز از طریق مارکت های مختلف اندرویدی از هر مجموعه به ۵۰ عدد فلش کارت رایگان دسترسی داشته باشید.

نمونه فلش کارتهای آزمونهای رسمی زبان

در این بخش از هر کدام از مجموعه های تافل ده عدد فلش کارت نمونه آورده می شود.

۵۰۴ واژه کاملا ضروری تافل انگلیسی-فارسی

۴۰۰۰ واژه ضروری تافل انگلیسی-انگلیسی

۴۰۰ لغت ضروری تافل انگلیسی-انگلیسی

۵۰۴ لغت ضروری تافل انگلیسی-فارسی-انگلیسی

۴۰۰۰ واژه ضروری تافل انگلیسی-فارسی

در مجموعه های فلش کارتهای آزمونهای رسمی زبان شامل تافل ، آیلتس علاوه بر مجموعه های ۵۰۴ واژه کاملا ضروری تافل انگلیسی-فارسی ، ۵۰۴ لغت ضروری تافل انگلیسی-فارسی-انگلیسی ، ۴۰۰۰ واژه ضروری تافل انگلیسی-فارسی ،مجموعه بارونز نیز در داخل اپلیکیشن پیاده سازی شده اند.شما می توانید با نصب اپلیکیشن از این مجموعه های فلش کارتهای آزمون های رسمی زبان از هر کدام  50 لغت رایگان را مشاهده کنید و در صورتی که پسند کردید نسبت به خرید هر یک از مجموعه ها با هزینه ناچیز اقدام کنید.