مجموعه فلش کارت های لغات پرکاربرد انگلیسی-انگلیسی شامل ده هزار  لغت پرکاربرد انگلیسی است.این مجموعه بیشتر به درد افرادی می خورد که دارای تسلط نسبی در زبان انگلیسی هستند.چون معانی این کلمات به زبان انگلیسی ارائه شده است.به علاوه جملات کاربردی هم در وجه سوم این فلش کارت ها گنجانده شده است که وجوه دوم و سوم به کمک حرکت سکه ای و اسکناسی قابل دسترسی هستند.برای مشاهده ۱۰۰ فلش کارت رایگان این مجموعه می توانید جداول زیر را مشاهده کنید.

gf english2english 1 188x300 - مجموعه فلش کارت های لغات پرکاربرد انگلیسی-انگلیسی

ده لغت نمونه از اولین مجموعه فلش کارت های لغات پرکاربرد انگلیسی-انگلیسی

 

ده لغت نمونه از مجموعه هزار فلش کارت دوم انگلیسی-انگلیسی

 

 

ده لغت نمونه از مجموعه هزار فلش کارت سوم انگلیسی-انگلیسی

 

ده لغت نمونه از چهارمین مجموعه فلش کارت های لغات پرکاربرد انگلیسی-انگلیسی

 

ده لغت نمونه از پنجمین مجموعه جعبه لایتنر ده هزار لغت پرکاربرد انگلیسی-انگلیسی

 

ده لغت نمونه از ششمین مجموعه فلش کارت های لغات پرکاربرد انگلیسی-انگلیسی

 

ده لغت نمونه از مجموعه هفتم ده هزار فلش کارت های انگلیسی-انگلیسی

 

ده لغت نمونه از مجموعه هشتم ده هزار فلش کارت های انگلیسی-انگلیسی

 

ده لغت نمونه از نهمین مجموعه جعبه لایتنر ده هزار لغت پرکاربرد انگلیسی-انگلیسی

 

ده لغت نمونه از مجموعه دهم ده هزار فلش کارت های انگلیسی-انگلیسی

 

در این صفحه صد عدد فلش کارت نمونه از مجموعه ده هزار لغت پرکاربرد انگلیسی-انگلیسی با جملات کاربردی را مشاهده کردید.با نصب اپلیکیشن شما می توانید از هر مجموعه هزارتایی ، پنجاه عدد فلش کارت را به صورت رایگان مشاهده کنید و در صورت رضایت نسبت به خرید مجموعه با هزینه ناچیز اقدام کنید.