آیا فلش کارت واقعا در یادگیری موثر است؟

تاثیر فلش کارت در یادگیری تاثیر فلش کارت در یادگیری موضوع این پست ما است.فلش کارت یکی از روش های مشهور و قدیمی برای مطالعه و یادگیری است.سوال این است که چرا با وجود روش های مطالعاتی مختلف ، یادگیری با فلش کارت ترجیح داده می شود؟علت ساده است.چون این روش واقعا کار می کند […]

فلش کارت های بهبود یافته صوتی و تاثیر آن در یادگیری لغات زبان دوم

پیش درآمد فلش کارت های بهبود یافته صوتی موضوع مقاله ای است که توسط شوگو فوکوشیما در یازدهم مارس ۲۰۱۹ ارایه شده است.این مقاله در کنفرانس ACM International Conference Proceeding Series پرزنت شده است.این تحقیق در موسسه مطالعات علمی دانشگاه توکیو انجام شده است.این مطلب برداشت و ترجمه آزاد مترجم از این مقاله است.در ضمن […]